Vacature: Projectmanager Telecom

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Projectmanager Telecom.

Activiteit

De Projectmanager Telecom ondersteund bij het opzetten, calculeren en leiden van Telecom projecten vanaf het commerciële voorstel tot en met het succesvol implementeren en acceptatie door de klant, conform de overeengekomen projectdefinitie. Tevens draagt de Projectmanager de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de taken conform de voorschriften binnen de organisatie.

Resultaat

 • Project organisatie en documentatie volgens Prince2
 • Goede kennis van de ITIL referentiekaders
 • Succesvolle oplevering van projecten
 • Maximale dekking resources organisatie
 • Project budgetten worden gehaald
 • Ruime technische kennis van IP telefonie

Resultaatgebieden:

1. Klantcontact

Kernactiviteiten: Benaderen van klanten en in een gesprek de wensen inventariseren en deze vervolgens vertalen naar een projectplan.
Resultaat 

 • Projectplan  / PID met fasering en fase beschrijving.
 • Goedkeuring op projectplan / PID door klant
 • Fase planning
 • Goedkeuring faseplanning door klant
 • Rescourceplanning
 • X maal voortgang rapportages aanleveren
 • X maal project overleg
 • Opleverdocument
 • Goedkeuring Opleverdocument

2. Coördinatie

Kernactiviteiten: Het initiëren en begeleiden van (technische) project en/of installatiewerkzaamheden met als doel het succesvol opleveren van het project en het leveren van een bijdrage aan de facturabele doelstellingen.
Resultaat:

 • Bewaken voortgang project
 • Rapportage aan project organisatie X maal per fase
 • Bewaken van Budget, bij 70% bereik Management inlichten.
 • Bewaken en beheersen van mogelijke Risico’s

3. Vertalen klantwens

Kernactiviteiten: Het vertalen van de opdrachtgeverswens en/of problemen van de klant (op locatie), met als doel de functionele behoefte inzichtelijk te krijgen voorafgaand aan een project.
Resultaat:

 • Functioneel test plan. Beschrijven en coördineren uitvoeren POC (proof of concept)
 • Goedkeuring test door klant

4. Calculatie

Kernactiviteiten: Het calculeren van fixed prices voor installatie ten behoeve van offertes.
Resultaat:

 • Project calculatie opleveren op basis van Technisch Design en migratieplan.
 • Calculaties worden binnen X vastgestelde termijnen aangeleverd bij Management.

5. Voor- en na calculatie

Kernactiviteiten: Voor en na calculeren van projecten en analyseren van afwijkingen.
Resultaat:

 • Bewaken van het project budget
 • Onderzoeken afwijkingen tussen voor- en nacalculatie
 • Rapporteren van afwijkingen in project overleg
 • Implementeren van maatregelen ter voorkoming afwijkingen.

6. Vraagbaak

Kernactiviteiten: Het optreden als vraagbaak voor collega’s en klanten omtrent technische mogelijkheden in projecten en in de pre-sales fase.
Resultaat:

 • Bereikbaar zijn voor projectorganisatie en projectteam
 • Coördinatie beantwoorden vragen uit project organisatie
 • Projectorganisatie tijdig voorzien van de juiste informatie

7. Ontwerp projectplan

Kernactiviteiten: Het zelfstandig ontwerpen van een projectplan wat aansluit aan de eisen van de opdrachtgever en wat technisch en financieel realiseerbaar is.
Resultaat:

 • Volgens de voorschriften van de organisatie opbouwen van een projectplan.
 • Effectieve resource planning met maximale afdeling bezetting (maximaal gebruik van eigen collega’s)

8. Presenteren projectplan

Kernactiviteiten: Het presenteren van het projectplan aan klant in persoonlijke gesprekken of groepspresentaties en het geven van advies. Het bij de klant zelfstandig
overwinnen van bezwaren met als doel de klant te overtuigen.
Resultaat:

 • Presentatie van Projectplan of PID bij de klant
 • Afstemming goedkeuring projectplan

9. Opleveren project

Kernactiviteiten: Opleveren van het project middels een oplevergesprek bij de klant
Resultaat:

 • Oplever document aanmaken
 • Oplevering bij klant doorspreken
 • Goedkeuring oplevering project door klant
 • Goedkeuring op te factureren projectbedragen

10. Aansturen team

Kernactiviteiten: Aanstellen en aansturen van het projectteam en het dragen van de eindverantwoordelijkheid inzake succesvolle oplevering van het project.
Resultaat:

 • Samenstellen van teams die kunnen samenwerken
 • Project (voortgang) overleg inplannen en voorzitten (informeren over project en documentatie overhandigen)
 •  Aanpassingen doorvoeren bij slecht functioneren team of niet behalen doelstellingen
 • Communicatie derde partijen voor inpassen en deelname binnen team.

11. Werkmethodieken

Kernactiviteiten: Het hanteren van intern gehanteerde werkmethodes (Prince2, ITIL, Best Practices, etc) zodat de kwaliteit van de projectaanbieding en –uitvoer geborgd is.
Resultaat:

 • Prince 2 methodiek gebruiken
 • Prince 2 organisatie inzetten
 • Prince 2 documentatie opstellen

12. Administratie

Kernactiviteiten: Zorgdragen voor een juiste verantwoording en overige administratieve werkzaamheden ten behoeve van tijdige en volledige facturering en rapportage.
Resultaat:

 • Documentatie projecten
 • Verzamelen project uren van uit project bonnen
 • Bijwerken overzichten tbv voortgang rapportage
 • Melden overschrijding budget uren aan Management.
 • Bijdragen aan het optimaliseren van de interne administratieve processen.

13. Communicatie met derden

Kernactiviteiten: Het onderhouden van contacten t.b.v. projecten met leveranciers en functionele applicatiebeheerders waardoor een betere formele en informele informatie-uitwisseling plaatsvindt.
Resultaat:

 • Afstemmen van planning van derden (Leveranciers) op de project planning of fase.
 • Bepalen risico’s voortkomend uit inzet van derden
 • Beheersen van risico’s

14,  Informatiebeveiliging

Kernactiviteiten: Signaleren van situaties (risico’s) welke van negatieve invloed kunnen zijn op de informatiebeveiliging.
Resultaat:

 • Melden van security incidenten bij Management en registreren in procesapplicatie.

Kennis en ervaring:

 • Werk- en denkniveau: HBO
 • Ervaring: >5 jr

Competenties:

Persoonlijk

 • Eerlijk
 • Vakmanschap
 • Creatief
 • Betrokken

Functiespecifiek

 • Contactuele vaardigheden
 • Resultaat gericht
 • Bekwaam in plannen en organiseren

Locatie:

 • Flevoland / Almere  of woonachtig binnen een straal van 40 km.

Overige informatie:

 • Salaris: afhankelijk van ervaring en zwaarte functie
 • Type opdracht: Werving & Selectie

Contactinformatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frans Jager van Knowledge Solution via
035 – 625 4290 of mail naar f.jager@knowledgesolution.nl

Tags: , , , , ,

Leave a Comment